• Name: Pre-molded outdoor termination

Voltage:6/10kV、8.7/15kV

◆Type:RXS/GCA HW15